لباس برای بیان نه برای تحت تاثیر قرار دادن

Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal
Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal
Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal

Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks - 440 YARDS PE+Metal

قیمت عادی
$99.00
قیمت فروش
$99.00
قیمت عادی
$135.00
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل و نقل در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود

Description:

Free Shipping

440 YARDS PE+Metal Double Core Plastic Nose Wire for Face Masks

Double wire plastic strips for crafts and face masks
This is a 440 Yard Roll. You can cut to size.
With: 5mm
Thickness: .55mm

Can be used in disposable and reusable masks.

Liquid error: Could not find asset snippets/upsell-now.liquid